വിരലടയാളം ശാസ്ത്രീയമാണോ?

https-www-manoramaonline-com-web-stories-health https-www-manoramaonline-com-web-stories 78l4vsno2n4qkshanh84jhn4tf how-accurate-is-fingerprinting takke1uavppbf2ujikg9fsjik https-www-manoramaonline-com-web-stories-health-2022

വിരലടയാളം നൂറു ശതമാനവും ശാസ്ത്രീയമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ സുപ്രധാന തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് വിരലടയാളം

Image Credit: Kotin / Shutterstock.cim

കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിൽ വിരലടയാളത്തിനുള്ള പങ്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. രണ്ടു മനുഷ്യരുടെ വിരലടയാളങ്ങൾ ഒരുപോലെയാവില്ല.

Image Credit: Kiattiporn Kumpeng / Shutterstock.com

വാഹനത്തിന് ടയർ എന്നപോലെ നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് ഗ്രിപ്പ് നൽകുന്നത് വിരലടയാളങ്ങളാണ്. സൂക്ഷ്മ ദർശിനിയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നിരവധി ചെറിയ കുന്നുകളും കുഴികളും ചേർന്നതാണ് കൈരേഖകൾ. ഈ കുഴികളും കുന്നുകളുമാണ് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനും പിടിക്കാനുമുള്ള ഗ്രിപ്പ് നൽകുന്നത്

Image Credit: Thapana_Studio / Shutterstock.com

ടച്ച് സ്ക്രീനുകളും ബയോമെട്രിക് സംവിധാനങ്ങളും വ്യാപകമായതോടെ ഹസ്തരേഖകൾ പലതിലേക്കും പ്രവേശിക്കാനുള്ള താക്കോലുകളായി.

Image Credit: Ttete_escape / Shutterstock.com