കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്ത് കഴിക്കണം?

content-mm-mo-web-stories 27rqs3bqah340m67veu10heqae content-mm-mo-web-stories-health-2023 eye-health-vision-improvement-foods 432fvvjtuvm3d1pp0th0i3qg1s content-mm-mo-web-stories-health

നട്സ്, പയർവർഗങ്ങൾ

പയർവർഗങ്ങളിൽ സിങ്ക് ധാരാളം ഉണ്ട്. ഇറച്ചിക്കു പകരം നിൽക്കുന്നവയാണ് പയർവർഗങ്ങൾ. പ്രോട്ടീനും ധാരാളമായി ഇവയിലുണ്ട്. ചില നട്സുകളായ വാൾനട്ട്, കാഷ്യുനട്ട്, നിലക്കടല, ബദാം എന്നിവയിൽ ഒമേഗ 3 യും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉള്ളതിനാൽ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതാണ്

Image Credit: Shutterstock

കാരറ്റ്, കാപ്സിക്കം, ബ്രക്കോളി

വൈറ്റമിൻ എ യുടെ കലവറയാണ് കാരറ്റ്. റോഡ് കോശങ്ങളുടെയും കോൺ കോശങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പാദനത്തിന് വൈറ്റമിൻ എ കൂടിയേ തീരൂ. വൈറ്റമിൻ എ യും സി യും ധാരാളം അടങ്ങിയ കാപ്സിക്കം േനത്രരോഗങ്ങളായ തിമിരവും, മക്യുലാർ ഡീ ജനറേഷനും വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. ബ്രക്കോളിയിലാകട്ടെ വൈറ്റമിൻ സി, ല്യൂട്ടിൻ, സീസാന്തിൻ എന്നിവയുണ്ട്

Image Credit: Shutterstock

സീഡ്സ്

പലതരം വിത്തുകൾ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്. സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ്, മത്തങ്ങാക്കുരു, ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ്, ചിയ വിത്ത് ഇവയിലെല്ലാം ഒമേഗ 3, വൈറ്റമിൻ ഇ ഇവ ധാരാളമുണ്ട്

Image Credit: Shutterstock

നാരകഫലങ്ങൾ

നാരകഫലങ്ങളിൽ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമുണ്ട്. കണ്ണിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിത്. പ്രായമാകുമ്പോൾ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇതിനു കഴിയും. ഭക്ഷണത്തിൽ നാരങ്ങ, ഓറഞ്ച്, മുസംബി, ബെറിപ്പഴങ്ങൾ, ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ഇവ ഉൾപ്പെടുത്തണം

Image Credit: Shutterstock

ഇലക്കറികൾ

കാഴ്ചയ്ക്കു സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഇലക്കറികൾ. പച്ചച്ചീര, കേൽ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ല്യൂട്ടിൻ, സീസാന്തിൻ തുടങ്ങിയവ ധാരാളമുണ്ട്..

Image Credit: Shutterstock