രാത്രിയിലെ ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ നിശബ്ദ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാം

know-the-silent-symptoms-of-heart-attack-at-night content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-health-2023 vk814ukii79jl7e20jtuno6mc content-mm-mo-web-stories-health 10hdng9verfhplqve03v7c0058

രാത്രിയിലെ ശ്വാസംമുട്ടല്‍.

Image Credit: voronaman/Shutterstock.com

വിയര്‍പ്പ്‌

Image Credit: Stokkete/Shutterstock.com

രാത്രിയിലെ ചുമ

Image Credit: Klebercordeiro/istockphoto.com

വീര്‍ത്ത കാലുകള്‍

Image Credit: aslysun/Shutterstock.com

അമിതമായ കൂര്‍ക്കംവലി

Image Credit: Credit:Olga Rolenko / Shutterstock.com

പുകവലി ഒഴിവാക്കല്‍, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലം, സജീവമായ ജീവിതശൈലി എന്നിവയിലൂടെ ഹൃദയാഘാതത്തെ അകറ്റി നിർത്താം

Image Credit: nd3000 / istockphoto.com