പ്രായമായവർ ഇടയ്ക്കിടെ വീഴുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

content-mm-mo-web-stories-health-2024 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-health causes-of-falls-in-elderly-people 61p8ro0pid01vrthva7l6p61fj 621vlsijcisoaropnivc83dtks

മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് വീഴ്ചകൾ.

Image Credit: Canva

മുറിവുകൾക്കും പൊട്ടലുകൾക്കും കാരണമാകുമെന്നു മാത്രമല്ല, ദൈനംദിനകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവിനെത്തന്നെ അതു ബാധിക്കും.

Image Credit: Canva

വീഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും ചിലപ്പോൾ മാനസികമായി ചിലരെ ബാധിച്ചേക്കാം.

Image Credit: Canva

കാഴ്ചക്കുറവ്, മസിലുകളുടെ ബലക്ഷയം, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വീഴ്ചയ്ക്കു കാരണമായേക്കാം.

Image Credit: Canva

ഹൃദയം, മസ്തിഷ്‌കം, അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ തുടങ്ങിയവയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, തൈറോയ്ഡ്, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവ ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കാം

Image Credit: Canva

വിവിധ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതുമൂലം ചിലപ്പോൾ മന്ദതയോ തലകറക്കമോ ഉണ്ടാകുകയും അതു വീഴ്ചയിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യാം.

Image Credit: Canva

വെളിച്ചക്കുറവ്, മിനുസമുള്ള തറ, തറയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പേപ്പറുകളോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ, മുറിയിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയാകാം കിടപ്പുമുറി, ടോയ്‌ലറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വീഴ്ചയ്ക്കു കാരണം

Image Credit: Canva