മലയാളത്തിലെ പ്രിയ താരങ്ങളും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അരുമകളും

1fa7sjtfogem4ti1ps3das29sa https-www-manoramaonline-com-web-stories-karshakasree 39ur01bs96vt2t80hrhd8d61j3 web-stories

മോഹൻലാൽ

ബെയ്‌ലി (ഇനം: ഷീറ്റ്സൂ)

നസ്റിയ

ഓറിയോ (ഇനം: ഷീറ്റ്സൂ)

പൃഥ്വിരാജ്

റോക്സി (ഇനം: പേർഷ്യൻ)

കീർത്തി സുരേഷ്

നൈക്ക് (ഇനം: ഷീറ്റ്സൂ)

ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ

ടോഫി (ഇനം: സൈബീരിയൻ ഹസ്കി)

ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി

ബ്രൂണോ (ഇനം: ലാബ്രഡോർ റിട്രീവർ)

അനുശ്രീ

ജൂലി (ഇനം: പഗ്)