ഒരുടലും രണ്ടു തലയുമായി മോൺസ്റ്റർ കാഫ്

https-www-manoramaonline-com-web-stories-karshakasree 1luj7fu6i79ack56qp8l1lmft6 12cjotbo5d2kk5ec38hit3tkfk web-stories

പൂർണവളർച്ചയെത്തി കഴുത്തുകൾ ഒട്ടിച്ചേർന്ന രണ്ട് തലകൾ. രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് കാലുകളും ചേർന്ന ഒറ്റ ഉടൽ.

വെറ്ററിനറി സയൻസിൽ ഡൈസെഫാലസ് മോൺസ്റ്റർ കാഫ് (Dicephalus monster calf) എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപൂർവ ജനിതകവൈകല്യമാണിത്.

കിടാവിന്റെ ഭ്രൂണവളർച്ചയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകളാണ് പൊതുവെ ഈ രീതിയിലുള്ള ജനിതകവൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നത്.

വൈകല്യത്തോടെ ജനിക്കുന്ന കിടാക്കൾ അധികസമയം ജീവിക്കില്ല.