നിഷ്കളങ്കതയ്ക്കു വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടിവന്നവർ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 health-of-pug-dogs 6sj036iv0l50moijdph27jgoui 57qlb09ib7uoati9g5ve8qt29d

പെട്ടെന്ന് ഒരു നായയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരുടേയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരിനമാണ് ‘പഗ്’. ലോകത്തെവിടെയും കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇത്രയേറെ ‘ക്യൂട്ട്’ ആയ വേറെ ഇനമില്ല.

Image Credit: Denny Daniel

പഗ്ഗുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഓമനമൃഗമായി വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഹച്ച് എന്ന മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് സേവനദാതാക്കളുടെ പരസ്യത്തിലൂടെയാണ്.

Image Credit: Denny Daniel

തുറിയൻ ഉണ്ടക്കണ്ണുകളും മുഖത്തും ശരീരത്തിലുമുള്ള ഒട്ടേറെ മടക്കുകളും തിളങ്ങുന്ന രോമവും വല്ലാതെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാലും അധികം പൊക്കമില്ലാത്ത ശരീരപ്രകൃതിയുമായി മൊത്തത്തിൽ ഒരു ‘ക്യൂട്ട് -നിഷ്കു’ ലുക്കുമായുള്ള പഗ് നമ്മുടെയെല്ലാം മനം കീഴടക്കി.

Image Credit: Denny Daniel

പക്ഷേ ഈ നിഷ്കളങ്കതയ്ക്കു പാവം പഗ്ഗുകൾ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അടുത്തിടെ ബ്രിട്ടണിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്.

Image Credit: Denny Daniel

ചെറിയ മൂക്കുകളുള്ള ഈ ഇനങ്ങൾക്ക് ഒതുങ്ങിയ അസ്ഥികൂടമാണുള്ളത്. ഇത് അവയുടെ മൂക്കിലെ അറകളിലും നട്ടെല്ലിലും വാലിലും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

Image Credit: Denny Daniel

വലിയ തുറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉണ്ടക്കണ്ണുകളാണ് പഗ്ഗുകളുടെ മറ്റൊരു മുഖമുദ്ര. പക്ഷേ, ഈ വലിയ കണ്ണുകളും അവയ്ക്ക് വലിയ പൊല്ലാപ്പാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

Image Credit: Denny Daniel