ക്യൂട്ട് നൈക്കിനൊപ്പം കീർത്തി സുരേഷ്

7ei31l05d4ucksjgi8r1jue9lk content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 2mkhevd3krk1tfa5faf455m59j keerthy-suresh-with-pet-dog-nyke

കീർത്തി സുരേഷിന്റെ അരുമ നായ നൈക്കിന്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ.

ഷീറ്റ്സൂ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായയാണ് നൈക്ക്.

സിംഹക്കുട്ടി എന്നാണ് ഷീറ്റ്സു എന്ന പേരിന്റെ അർഥം.

സിനിമാതാരങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള നായയിനവുമാണ്.