വെള്ളത്തിലെ വിസ്മയപ്പക്ഷികൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree 36u4dg4aubohv8vl5b6l6fnl06 content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2024 meet-the-most-beautiful-exotic-water-birds 26qmt2u31fj48ss61cj7qslkae

രൂപംകൊണ്ടും ഭംഗികൊണ്ടും അലങ്കാരപ്പക്ഷികളോടു കിടപിടിക്കുന്ന വിദേശയിനം താറാവുകളും ഇന്ന് അലങ്കാരപ്പക്ഷിവിപണിയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്

Image Credit: Karshakasree

സ്ഥിരം കണ്ടുശീലിച്ച ഇനങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കാഴ്ചയിൽത്തന്നെ കൗതുകം തോന്നുന്ന ചില വിദേശ ജലപ്പക്ഷികളെ പരിചയപ്പെടാം:

Image Credit: Karshakasree

സെബാസ്റ്റപോൾ ഗൂസ്

ശരീരത്തിൽനിന്ന് താഴേക്കു ചുരുണ്ടു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൂവലുകളാണ് ഇവയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണം. യൂറോപ്പിൽനിന്നുള്ള ഇവയെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിലും അനായാസം വളർത്താം.

Image Credit: Karshakasree

നീലക്കണ്ണുകളും ഓറഞ്ചു നിറത്തിലുള്ള ചുണ്ടുകളും കാലുകളും. പരമാവധി തൂക്കം 8 കിലോ. വർഷം 25–30 മുട്ടകൾ.

Image Credit: Karshakasree

ഖൊമൊഗോറി ഗൂസ്

സ്വദേശം റഷ്യ. വലുപ്പവും തൂക്കവുമുള്ള ശരീരം. വലിയ തല. നെറ്റിയിലെ മുഴയ്ക്കു താരതമ്യേന മറ്റിനങ്ങളേക്കാൾ വലുപ്പം കൂടുതൽ.

Image Credit: Karshakasree

കീഴ്ച്ചുണ്ടിനു താഴേക്ക് സഞ്ചിപോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചർമം. വെള്ള, ഗ്രേ, സ്പെക്കിൾഡ് നിറങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. വർഷം 25–30 മുട്ടകൾ. തൂക്കം 10 കിലോ.

Image Credit: Karshakasree

ടുലൂസ് ഗൂസ്

ഫ്രാൻസിലെ ടുലൂസിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന ഇനം. ഗ്രേ ഗൂസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്കു വലിയ ശരീരവും കീഴ്ച്ചുണ്ടിൽനിന്നു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആടയുമുണ്ട്.

Image Credit: Karshakasree

അടിവയറിൽനിന്ന് തൂവലുകൾ താഴേക്കു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏറെ വലുപ്പം തോന്നിക്കും. വർഷം 20–30 മുട്ടകൾ.

Image Credit: Karshakasree

കേപ് ബാരൻ ഗൂസ്

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കേപ് ബാരൻ ദ്വീപിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന ഇനം. ചാരനിറത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ ക റുത്ത പുള്ളിക്കുത്തുകളാണു സവിശേഷത.

Image Credit: Karshakasree

പിങ്കു നിറത്തിലുള്ള കാലുകളാണെങ്കിലും കാൽപാദം കറുപ്പാണ്. കറുത്ത ചുണ്ടിൽ മൂക്കിനു ചുറ്റും പച്ച നിറവും കാണപ്പെടുന്നു. തൂക്കം 3–5 കിലോ.

Image Credit: Karshakasree
Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/karshakasree.html

https://www.manoramaonline.com/web-stories/karshakasree.html
Read More