അതിസുന്ദരിയായി അദിതി റാവു ഹൈദിരി

6i6tq2j8ldstjdpaombn5tmpq2 42p0sh7j84vl5hfhg7s1g5lfq8 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

ഐവറി വൈറ്റ് കുര്‍ത്ത സെറ്റിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് അദിതി റാവു ഹൈദരി.

Image Credit: Instagram

കലംകാരി ഡിസൈനുകളാണ് കുർത്തയെ ആകർഷകമാക്കുന്നത്.

Image Credit: Instagram

ഓർഗൻസ ദുപ്പട്ടയാണ് ഇതോടൊപ്പം പെയർ ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram

പുനിത് ബലാനയാണ് ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത്.

Image Credit: Instagram

47,000 രൂപയാണ് ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ വില.

Image Credit: Instagram
WEB STORY

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style