പിങ്കിൽ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ രൺവീർ സിങ്

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-life-style-2022 60hi5elm5ohfn5tam5f65ir6f3 ranveer-singh-stylish-look-in-pink-co-ord-set 5n8815pg2fsjo16ov3u37be8pn

ബോളിവുഡ് താരം രൺവീർ സിങ് പുതിയ ലുക്ക് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.

Image Credit: Instagram

പിങ്ക് കോ–ഓഡ് സെറ്റിലാണ് താരം തിളങ്ങിയത്.

Image Credit: Instagram

നീളൻ മുത്തുമാലയും കൂളിങ് ഗ്ലാസുമാണ് ആക്സസറീസ്.

Image Credit: Instagram

കാഷ്വൽ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് താരത്തിന്റെ ലുക്കിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.

Image Credit: Instagram

ജെൻഡർ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വസ്ത്രധാരണം നടത്തുന്നതാണ് രൺവീർ സ്റ്റൈൽ.

Image Credit: Instagram

ബോളിവുഡിന്റെ ഫാഷൻ കിങ് എന്നു താരത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

Image Credit: Instagram