വർണ്ണപ്പൂക്കൾ വിസ്മയം തീർത്തു; കൗതുകമായി ഗൗൺ

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-life-style-2022 18r3vla9096igt0en4r7k7ceen 7ill2hnah1uf28fmrob131iq81 flower-gown-by-smrithi-saimon

വർണ്ണപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് തീർത്ത വസ്ത്രവുമായി ഫാഷൻ ഡിസൈനർ സ്മൃതി സൈമൺ.

വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അറ്റെമേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻറർനാഷനൽ ഫാഷൻ ക്രേസി കോ ഷോയിലാണ് ഗൗൺ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.

അജൂബ മേക്കോവറിന്റെ ഉടമ അജൂബ റെഹുമത്ത് ഈ ഗൗൺ ധരിച്ച് റാംപിലെത്തി.

5000ത്തോളം ചെറുതും വലുതുമായ കൃത്രിമ പൂക്കളും ഇലകളും ചിത്രശലഭങ്ങളുമാണ് ഗൗണിലുള്ളത്.

രണ്ടുപേർ നാലു ദിവസത്തിലേറെ സമയമെടുത്താണ് വസ്ത്രം ഒരുക്കിയത്.

2500 രൂപയോളം ഈ വസ്ത്രം ഒരുക്കാൻ ചെലവ് വന്നു.