ഗോൾഡൻ ഗൗണിൽ ദേവതയായി മൗനി

web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style 6tijp86aav3av054hf5sq142mt 5jvd42taa6en1me3oejug0nvbj https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

ഹെവി എംബ്ബല്ലിഷ്ഡ് ഗോൾഡൻ ഗൗണിൽ തിളങ്ങി മൗനി റോയി.

Image Credit: Instagram

പ്ലൻജിങ് നെക്‌ലൈനും ഹൈ സ്ലിറ്റും ഗൗണിന് ഹോട്ട് ലുക്ക് നൽകുന്നു.

Image Credit: Instagram

ഭാവനോ റാവു കൗച്ചറാണ് ഈ ഗൗൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram

ഗൗണിനൊപ്പം മോതിരങ്ങളും കമ്മലുമാണ് ആക്സസറീസ്.

Image Credit: Instagram

ആരാധകരും സഹപ്രവർത്തകരും മൗനിയുടെ ലുക്കിനെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തി.

Image Credit: Instagram
WEB STORY

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style