ഹോട്ട് ആൻഡ് കൂൾ സണ്ണി

3dqrnd7rne12q8o5vqjmj89mgj 29rkv6b2ru4h3n5d1maurfhsdr web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

ദുബായ് സന്ദർശനത്തിനിടെ വൈബ്രന്റ് ഗൗണിൽ തിളങ്ങി സണ്ണി ലിയോണ്‍.

Image Credit: Instagram

പിങ്ക്, വൈലറ്റ് നിറങ്ങളുള്ള സ്ട്രാപ്‌ലസ് ഗൗൺ ആയിരുന്നു ഇത്.

Image Credit: Instagram

പ്ലെൻ‍ജിങ് സ്വീറ്റ്ഹാർട്ട് നെക്‌ലൈൻ ആണ് ഗൗണിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം.

Image Credit: Instagram

ഗൗണിലെ ഹൈ സ്ലിറ്റ് സണ്ണിക്ക് ഹോട്ട് ലുക്ക് നൽക്കുന്നു.

Image Credit: Instagram

സെലിബ്രിറ്റി ഡിസൈനർ സൈഷ ഷിണ്ഡെയാണ് ഗൗൺ ഒരുക്കിയത്.

Image Credit: Instagram
WEB STORY

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style
Read Article