ഓഫ് വൈറ്റ് സാരിയിൽ ജനിലിയ

3r2agflvca99e65g8voafusei1 30neje61hvnukq2qei6eqj3krg web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

ട്രെഡീഷനൽ സ്റ്റൈലിൽ നടി ജനിലിയയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്.

Image Credit: Instagram

ഓഫ് വൈറ്റ് സാരിയും ട്രെഡീഷനൽ ആഭരണങ്ങളുമാണ് താരം ധരിച്ചത്.

Image Credit: Instagram

സീക്വിൻ വർക്കും ബ്രോകേഡ് പ്രിന്റും സാരിയെ ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നു.

Image Credit: Instagram

ഫാഷൻ ലേബൽ ജെ.ജെ വലായ ആണ് സാരി ഡിസൈൻ ചെയ്തത്..

Image Credit: Instagram
WEB STORIES

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style.html