ഹോട്ട് ലുക്കിൽ തമന്ന ഭാട്ടിയ

2kgjs51sm629b0ef5n86nb6flq 5bq9g7kv7dca3988gdk67hesko web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഡീപ് നെക് ഡ്രസ്സിൽ തിളങ്ങി തമന്ന ഭാട്ടിയ..

Image Credit: Instagram

ഫാഷൻ ലേബൽ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡോട്ടിൽ നിന്നുള്ള വസ്ത്രമാണിത്.

Image Credit: Instagram

ഫാൻസി ആഭരണങ്ങളാണ് ആക്സസറൈസ് ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram

ഗ്ലോസി മേക്കപ് താരത്തെ സുന്ദരിയാക്കി.

Image Credit: Instagram

താരത്തിന്റെ ലുക്കിനെ അഭിനന്ദിച്ച് സഹപ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ രംഗത്തെത്തി.

Image Credit: Instagram
Webstories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style.html