അതിസുന്ദരിയായി കൃതി ഷെട്ടി

3pnjsghdhn4qloj4g5iua7ag47 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style 4q64cgacs7vls828a6v30kmlr6 https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

പിങ്ക് ഷീർ സാരിയിൽ തിളങ്ങി കൃതി ഷെട്ടി

Image Credit: Instagram

മനോഹരമായ എംബ്രോയ്ഡറി സാരിയെ ആകർഷകമാക്കുന്നു.

Image Credit: Instagram

സ്ലീവ്‌ലസ് ബ്ലൗസ് പെയർ ചെയ്തു.

Image Credit: Instagram

അനുശ്രീ റെഡ്ഡിയാണ് സാരി ഡിസൈൻ ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram
WEB STORY

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style