മൗനി റോയിയുടെ കർവാ ചൗത്

7u5n5stkdn6bhfdlkugbgsgdt2 sq2nsh5a2n60meelarajkmmgj web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

വിവാഹശേഷമുള്ള ആദ്യ കർവാ ചൗത് ആഘോഷമാക്കി നടി മൗനി റോയി

Image Credit: Instagram

ഭർത്താവ് സൂരജ് നമ്പ്യാർക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ താരം പങ്കുവച്ചു.

Image Credit: Instagram

ഓഫ് വൈറ്റ് സാരിയും ഗോൾഡൻ ബ്ലൗസുമാണ് മൗനിയുടെ വേഷം.

Image Credit: Instagram

ആഘോഷത്തിനായി മെഹന്തി അണിയുന്ന ചിത്രങ്ങളും താരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

Image Credit: Instagram

ആലിംഗനം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ശിവപാർവതിമാരാണ് ഒരു കയ്യിൽ.

Image Credit: Instagram

കർവാ ചൗത്തിന്റെ ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് മറുകയ്യിൽ.

Image Credit: Instagram
WEB STORY

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style