സാരിയിൽ കളറായി കൃതി

7vi93cgrpil8erh1tsldi4d46i 1of6imdnup7tfsk1c5nhtecuic web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

രൺബിർ മുഖർജി ഡിസൈൻ ചെയ്ത കളർഫുൾ സാരിയിൽ തിളങ്ങി കൃതി സനോൺ

Image Credit: Instagram

ഓഫ് ഷോൾഡർ ബ്ലൗസ് ആണ് സാരിക്കൊപ്പം പെയർ ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram

കറുപ്പും വെളുപ്പും വളകളും കമ്മലുമായിരുന്നു ആക്സസറീസ്.

Image Credit: Instagram

പോണി ടെയിൽ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ താരത്തിന് സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് നൽകി.

Image Credit: Instagram
WEB STORY

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style