ഫാഷന്റെ വേറിട്ട പരീക്ഷണങ്ങളുമായി മെറ്റ്ഗാല 2023

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 osp2kfoe743dum3clnfa5e0eu vkk2ph91l4ij517fuo572r4hk met-gala-red-carpet-celebrity-look

1 ലക്ഷം പവിഴമുത്തുകൾ പതിപ്പിച്ച ഗൗണിലാണ് ആലിയ ആദ്യ മെറ്റ്ഗാല വേദിയിലെത്തിയത്.

Image Credit: Image Credits: AFP

സ്റ്റൈലിഷ് ബ്ലാക്ക് ഗൗണില്‌‍ ഗ്ലാമറസ് ലുക്കിൽ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര

Image Credit: Image Credits: AFP

പൂക്കൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ വെളുത്ത ഗൗണിൽ റിയാന

Image Credit: Image Credits: AFP

ബോൾഡ് ഫാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തീർത്ത് നാസ് എക്സ്

Image Credit: Image Credits: AFP

ഭീമാകാരമായ പൂച്ച വേഷത്തിൽ ജാരെഡ് ലെറ്റോ

Image Credit: Image Credits: AFP

പൂച്ചയുടെ രൂപത്തിലെത്തി ദോജ ക്യാറ്റ്

Image Credit: Image Credits: AFP

കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും സ്റ്റൈലിഷായി ജാനെല്ലെ മോനേ

Image Credit: Image Credits: AFP

കാൾ ലാഗർഫെൽഡ് ബ്രൈഡൽ വെയർ വസ്ത്രത്തിന് ട്രിബ്യൂട്ടുമായി ആൾട്ടൺ മേസൺ

Image Credit: Image Credits: AFP