സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ പ്രിയ വാരിയർ

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories priya-varrier-ravishing-photoshoot-pictures content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 1rvapsui3qcfblbueprmap1nfi 402gqhgmg79s568paq6jlt43j5

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫൊട്ടോഷൂട്ടുകളിലൂടെ ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രിയയുടെ പുത്തൻ ലുക്ക് വൈറലാകുന്നു

Image Credit: Instagram / priya.p.varrier

സ്റ്റൈലിഷ് ഔട്ട്ഫിറ്റിലാണ് പ്രിയ ഇത്തവണ എത്തിയത്

Image Credit: Instagram / priya.p.varrier

ഗോൾഡൻ ഫിനിഷിങ്ങുള്ള ടു പീസ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തു

Image Credit: Instagram / priya.p.varrier

വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈൻ വസ്ത്രത്തിന് നൽകി

Image Credit: Instagram / priya.p.varrier

ലോങ് കമ്മൽ പെയർ ചെയ്തു

Image Credit: Instagram / priya.p.varrier

മിനിമൽ മേക്കപ്പ് പ്രിയയ്ക്ക് സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് നൽകി

Image Credit: Instagram / priya.p.varrier

വേവി ഹെയർസ്റ്റൈൽ ചൂസ് ചെയ്തു

Image Credit: Instagram / priya.p.varrier

ബ്ലാക്ക് ഷൂസ് പെയർ ചെയ്തു

Image Credit: Instagram / priya.p.varrier