കൃഷ്ണശോഭയിൽ ഗൗരി ഗോപൻ

content-mm-mo-web-stories-life-style actress-gowri-gopn-photoshoot-in-lord-krishna-outfit-on-janmashtami-day content-mm-mo-web-stories 492lr6uvplitr9qh14764f57ep content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 7mqb6f2ul8s6atfafrle905k5n

ജന്മാഷ്ടമിക്കാണ് ഗൗരി ഗോപൻ ഈ വേഷമണിഞ്ഞത്.

നടിയും ഡാൻസറുമാണ് ഗൗരി ഗോപൻ

ശ്രീനാഥ് നാരായണനാണ് ഫൊട്ടോഗ്രഫർ

അതിരപ്പിള്ളിയായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ

സൂരജ് സുരേന്ദ്രനാണ് മേക്കപ്പ് ആർടിസ്റ്റ്