കൈയിൽ മൈലാഞ്ചി, മരച്ചുവട്ടിലിരുന്ന് ബീഡി വലിയും കണ്ണെഴുത്തും

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 tk7124v3n2vespoforuu81mam 4e00hhqjgq8dkvbvr74dv46n68 archana-kavi-ravishing-photoshoot-pictures

അർച്ചന കവിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലാകുന്നു.

Image Credit: Instagram / archanakavi

‘ആൻ ഓർഡിനറി വുമൺ’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്

Image Credit: Instagram / archanakavi

ലൈറ്റ് പീച്ച് നിറത്തിലുള്ള സിംപിൾ സാരിയാണ് ധരിച്ചത്

Image Credit: Instagram / archanakavi

ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ബ്ലൗസ് മാച്ച് ചെയ്തു

Image Credit: Instagram / archanakavi

ചുവപ്പു കുപ്പിവളകളും സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

Image Credit: Instagram / archanakavi

ചുവപ്പു വലിയ പൊട്ട് അർച്ചനയെ സുന്ദരിയാക്കി

Image Credit: Instagram / archanakavi

ഐസ്ഓഗ്രഫിയുടേതാണ് ആശയവും ചിത്രങ്ങളും

Image Credit: Instagram / archanakavi

അർച്ചനയുടെ ലുക്കിനും കൺസെപ്റ്റിനുമെല്ലാം നിരവധി പേർ കയ്യടിക്കുന്നുണ്ട്

Image Credit: Instagram / archanakavi