ലാക്‌മെ ഫാഷൻ വീക്കിൽ തിളങ്ങി കിയാര അദ്വാനി

content-mm-mo-web-stories-life-style kiara-advani-look-stunning-at-lakme-fashion-week content-mm-mo-web-stories 76qarv1uurefnad4cggh7tcja0 content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 6pardiuufuriscvrgh5muovfqs

ഫാൽഗുനി ഷെയ്ൻ പീക്കോക്കിന്റെ ലാക്‌മെ ഫാഷൻ വീക്കിൽ റാംപിൽ തിളങ്ങി കിയാരാ അദ്വാനി.

Image Credit: TRESemmé India

കറുപ്പു നിറത്തിലുള്ള ഗൗണാണ് കിയാര സ്റ്റൈൽ ചെയ്തത്

Image Credit: TRESemmé India

ഗോൾഡൻ നിറത്തിലുള്ള ഡിസൈനുകളാണ് ഗൗണിന്റെ പ്രത്യേകത

Image Credit: TRESemmé India

പ്ലൻജിങ്ങ് നെക്ക് ലൈനോടു കൂടിയ ഗൗണിൽ അതിസുന്ദരിയാണ് കിയാര

Image Credit: TRESemmé India

കണ്ണിന് ഹൈലൈറ്റ് നല്‍കിയാണ് മേക്കപ്പ്

Image Credit: TRESemmé India

ബബിൾ ബ്രൈഡ് പോണി ഹെയർസ്റ്റൈലാണ് ഫോളോ ചെയ്തത്

Image Credit: TRESemmé India

Image Credit: TRESemmé India