സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ ജാക്വുലിൻ ഫെർണാണ്ടസ്

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 tlc360jljptta5h7nqg7g8j8g 6jl2topb9gtqn61jdhje1d12cs actress-jacqueline-fernandez-pleasing-pictures

ജാക്വലിന്റെ പുത്തൻ ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകരുടെ മനം കവർന്നു.

Image Credit: Instagram / jacquelinef143

വൈറ്റ് ഷർട്ടും ബ്ലാക്ക് മിനി സ്കെർട്ടുമാണ് പെയർ ചെയ്തത്

Image Credit: Instagram / jacquelinef143

വസ്ത്രത്തിനൊപ്പം ടൈയും പെയർ ചെയ്തു

Image Credit: Instagram / jacquelinef143

മിനിമൽ മേക്കപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തു

Image Credit: Instagram / jacquelinef143

ലൂസ് വേവി ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് പരീക്ഷിച്ചത്

Image Credit: Instagram / jacquelinef143

കൂളിങ് ഗ്ലാസും സ്റ്റൈൽ ചെയ്തു

Image Credit: Instagram / jacquelinef143

നായക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്

Image Credit: Instagram / jacquelinef143