ഹോട്ട്ലുക്കിൽ ആലിയ ഭട്ട്

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 alia-bhatts-stunning-bold-look-at-gq-event 1c13j18g9b4r7o62mv8a4pssko 2vcokoaipu82ta6ah8dlni0j8r

ഫാഷൻ ട്രെന്റുകളും സ്റ്റൈലും മികച്ച രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന താരമാണ് ആലിയ ഭട്ട്

Image Credit: Instagram / aliaabhatt

ചെറി റെഡ് നിറത്തിലുള്ള മിനി ഡ്രസിലാണ് ആലിയ ഇത്തവണ ഫാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തീർത്തത്. സിംപിൾ ലുക്കിലുള്ള മിനി ജംപ്സ്യൂട്ടാണ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram / aliaabhatt

ഡീപ്പ് വി നെക്കും സ്ലീവ്‍ലെസുമായ വസ്ത്രം ആലിയക്ക് ഗ്ലാമറസ് ലുക്ക് നൽകി. ഹൈഹീൽസ് ചെരുപ്പിന് പകരം ഗുച്ചി ബ്രാന്റിന്റെ ലോഫർ ആണ് ധരിച്ചത്.

Image Credit: Instagram / aliaabhatt

മിനിമൽ ആക്സസറീസാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. ഗ്ലോൾഡൻ നിറത്തിലുള്ള കമ്മലും വളയുമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്

Image Credit: Instagram / aliaabhatt

ബ്രൗൺ ടോണിലുള്ള സ്മോക്കി കണ്ണുകൾ, ഗ്ലോസി ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റൈൽ പൂർത്തിയാക്കി.

Image Credit: Instagram / aliaabhatt

ജിക്യു മെൻ ഓഫ് ദ ഇയർ 2023 അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിനെത്തിയതാണ് ആലിയ.

Image Credit: Instagram / aliaabhatt