സ്റ്റൈലിഷായി അച്ചു ഉമ്മന്‍

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories achu-oommen-stunning-pictures 22vifmli441ii4sbo5dbrc9up0 content-mm-mo-web-stories-life-style-2024 3oognp8mjnajjt37eph3hlsjgo

രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല, ഫാഷനും തന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാണെന്ന് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൾ അച്ചു ഉമ്മൻ

Image Credit: Instagram / achu_oommen

തന്റെ സ്റ്റൈലിഷ് ഫോട്ടോകള്‍ അച്ചു പലപ്പോഴും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.

Image Credit: Instagram / achu_oommen

എലഗന്റ് ലുക്കിലുള്ള അച്ചുവിന്റെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്

Image Credit: Instagram / achu_oommen

ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോയാണ് അച്ചു പങ്കുവച്ചത്.

Image Credit: Instagram / achu_oommen

Image Credit: Instagram / achu_oommen

Image Credit: Instagram / achu_oommen

Image Credit: Instagram / achu_oommen