ദേശങ്ങളുടെ കഥാകാരൻ, എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-literature-2022 2pksblbf6bl4gg1rebffbag0ih 40th-death-anniversary-of-writer-sk-pottekkatt https-www-manoramaonline-com-web-stories-literature 3sreq6mda7u2qm54v25i1ara5t

1913 മാർച്ച് 14 ന് കോഴിക്കോട് ആണ് എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ ജനനം.

Image Credit: Manorama

അധ്യാപകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് ലോകസഞ്ചാരങ്ങളിലേയ്ക്കും സഞ്ചാരസാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കും വഴിതിരിഞ്ഞു.

Image Credit: Manorama

ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ, ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ, വിഷകന്യക തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ

1957ൽ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ലോകസഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചെങ്കിലും 1000 വോട്ടിനു പരാജയപ്പെട്ടു

1962ൽ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നു തന്നെ സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ലോകസഭയിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Image Credit: Manorama

ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവും, കേന്ദ്ര, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകളും എസ്കെയെ തേടി എത്തി