ആനി എർനോ - സാഹിത്യ നൊബേല്‍ നേടുന്ന ആദ്യ ഫ്രഞ്ചുകാരി

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-literature english-writer-annie-ernaux 631p8l4dd6t9tvev11uj29bphi 3o000iu21e98rf93fli28lasug content-mm-mo-web-stories-literature-2023

ഓർമ്മകളെ അവിശ്വസിക്കുന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകാരി എന്നാണ് എർനോയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറ്.

Image Credit: Reuters

വ്യക്ത്യാനുഭവങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മവും ധീരവുമായ ആവിഷ്കാരത്തിനാണ് 2022ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്..

1974ൽ ഇറങ്ങിയ ക്ലീൻഡ്‌ ഔട്ടാണ്‌ ആദ്യ കൃതി.

Image Credit: AFP

എ വുമൺസ്‌ സ്‌റ്റോറി, എ മാൻസ്‌ പ്ലേസ്‌, സിമ്പിൾ പാഷൻ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.

Image Credit: Reuters

ഇരുപതിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Reuters

2019 ല്‍ ബുക്കര്‍പ്രൈസിന് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Reuters