ലൂയിസ് ഗ്ലിക്ക് (Academy of Achievement Summit in Washington, D.C.)

content-mm-mo-web-stories english-writer-louise-gluck content-mm-mo-web-stories-literature 1qooc82ffbko4f5uiqfpf58a2r 42ujuojonb86n0eg8bvlt10ari content-mm-mo-web-stories-literature-2023

പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ കവിയും 2020ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനജേതാവുമാണ്.

Image Credit: AFP Photo

1943 ഏപ്രിൽ 22-ന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലാണ് ഗ്ലിക്ക് ജനിച്ചത്.

Image Credit: AP Photo - Susan Walsh

പുലിറ്റ്‌സർ പ്രൈസ്, നാഷനൽ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് മെഡൽ, ബോളിംഗൻ പ്രൈസ് തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Daniel Ebersole-AP

ദി ട്രയംഫ് ഓഫ് അക്കില്ലസ് (1985), ദി വൈൽഡ് ഐറിസ് (1992), അവെർനോ (2006) എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ.

Image Credit: Don J. Usner

സാറാ ലോറൻസ് കോളജിൽ പഠിച്ച ഗ്ലിക്ക് കവി സ്റ്റാൻലി കുനിറ്റ്‌സിന്റെ ശിഷ്യയായിരുന്നു.

Image Credit: Robin Marchant/Getty Images

അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ്, അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് പൊയറ്റ്സ് എന്നിവയിലും അംഗമായിരുന്നു.

Image Credit: Williams Colledge Flickr

ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ചികിത്സയില്‍ കഴിയവേ 2023 ഒക്ടോബർ 13ന് അന്തരിച്ചു.

Image Credit: Daniel Ebersole