ലെയ്‌ല സ്ലിമാനി (Reuters)

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 72beo468g40cl0qq78tmsb1mgc-list h6ogpslvnjvepl9o0ul6pk89f

ഒരു ഫ്രാങ്കോ-മൊറോക്കൻ എഴുത്തുകാരിയും പത്രപ്രവർത്തകയുമാണ് ലെയ്‌ല സ്ലിമാനി

Image Credit: Jeff Allen

സ്ലിമാനി നാല് നോവലുകളും രണ്ട് നോൺ ഫിക്ഷൻ കൃതികളും നിരവധി ഗ്രാഫിക് നോവലുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Stephane Cardinale-Corbis-Getty Images

1981 ഒക്‌ടോബർ 3-ന് മൊറോക്കോയിലെ റാബത്തിലാണ് സ്ലിമാനി ജനിച്ചത്.

Image Credit: Philippe Matsas - Stock

പാരീസിൽ നിന്ന് മീഡിയാപഠനവും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും പഠിച്ചു.

Image Credit: Heike Huslage-Koch

താൽക്കാലികമായി അഭിനയം പരിഗണിച്ച ശേഷം, ജീൻ അഫ്രിക്ക് മാസികയിൽ പത്രപ്രവർത്തകയായി ജോലി ചെയ്തു.

Image Credit: Jeff Allen

2014-ൽ ആദ്യ നോവലായ 'അഡെൽ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Image Credit: Joel Saget-AFP-Getty Images

'ദി പെർഫെക്റ്റ് നാനി' എന്ന നോവൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി മാറുകയും 2016-ലെ പ്രിക്സ് ഗോൺകോർട്ടും എല്ലെ റീഡേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് പ്രൈസും നേടുകയും ചെയ്തു.

Image Credit: Ed Alcock-MYOP

2023 ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസിന്റെ ജൂറി ചെയർ സ്ലിമാനിയായിരുന്നു.

Image Credit: Francesca Mantovani - Editions Gallimard 1493
Webstories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/literature.html