എലിസബത്ത് അസെവെഡോ (Adel Rashid for Harper’s Bazaar)

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-literature 559cqt17s6po0f0m22mi5c0kor 6mnp26ms0eemdjsogusoehc7g4 content-mm-mo-web-stories-literature-2024 english-writer-elizabeth-acevedo

ഡൊമിനിക്കൻ-അമേരിക്കൻ കവയത്രിയും എഴുത്തുകാരിയുമാണ്

Image Credit: Melissa Lyttle - Redux

'ദി പോയറ്റ് എക്‌സ് ', 'വിത്ത് ദ ഫയർ ഓൺ ഹൈ', 'ക്ലാപ് വെൻ യു ലാൻഡ് ' എന്നീ നോവലുകളുടെ രചയിതാവ്.

Image Credit: un-ruly-com

ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ, നാഷണൽ ബുക്ക് അവാർഡ് ജേതാവ്, കാർണഗീ മെഡൽ ജേതാവ് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയ പുസ്തകമാണ് 'ദി പോയറ്റ് എക്സ് '.

Image Credit: Stephanie Ifendu

2019-ലെ മൈക്കൽ എൽ. പ്രിന്റ്സ് അവാർഡും 2018-ലെ മികച്ച കുട്ടികളുടെ കഥയ്ക്കുള്ള ബോസ്റ്റൺ-ഗ്ലോബ് ഹോൺബുക്ക് അവാർഡും നേടി.

Image Credit: Adel Rashid for Harper’s Bazaar

ലാറ്റിൻക്സ് സംസ്കാരവും അനുഭവവും ആഘോഷിക്കുന്നതിനും ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനും പ്യുവർ ബെൽപ്രെ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കപ്പെട്ടു.

Image Credit: JOEL SAGET-AFP via Getty Images

എലിസബത്ത് ജോർജ്ജ് വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പെർഫോമിംഗ് ആർട്ട്സിൽ ബിഎയും മേരിലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിൽ എംഎഫ്എയും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Adel Rashid for Harper’s Bazaar

വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിൽ താമസിക്കുന്നു.

Image Credit: Melissa Lyttle - Redux