മാർഗരറ്റ് അറ്റ്‌വുഡ് (Pari Dukovic-Newyorker)

llqstvju6vgee2b9pkiu4f2g3 6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 72beo468g40cl0qq78tmsb1mgc-list

കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരിയും കവിയും സാഹിത്യ നിരൂപകയും അധ്യാപികയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമാണ് മാർഗരറ്റ് അറ്റ്‌വുഡ്

Image Credit: Lisa-Allardice

നോവലുകൾ, കവിതകൾ, ഉപന്യാസങ്ങൾ, ചെറുകഥകൾ, കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 40 ലധികം പുസ്തകങ്ങൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Getty Images

അറ്റ്‌വുഡിന്റെ കൃതികൾ 20 ലധികം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Brigitte Lacombe for Variety

ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ ദി ഹാൻഡ്‌മെയ്‌ഡ്സ് ടെയിൽ (1985), ദി റോബർ ബ്രൈഡ് (1993), ബ്ലൈൻഡ് അസാസിൻ (2000) എന്നിവ അറ്റ്‌വുഡിന്റെ നോവലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Image Credit: C-Jean-Malek-web

സർഫേസിംഗ് (1972), ക്യാറ്റ്‌സ് ഐ (1988), ഏലിയാസ് ഗ്രേസ് (1996), ഒറിക്സ് ആൻഡ് ക്രേക്ക് (2003), ദി ടെസ്റ്റമെന്റ്സ് (2019) എന്നിവ മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ കൃതികളാണ്.

Image Credit: Masterclass

ലിംഗഭേദം, സ്വത്വം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, അധികാര രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ അറ്റ്‌വുഡിന്റെ കൃതികളിൽ കാണാം.

Image Credit: MMike Coppola-Getty Images

രണ്ട് ബുക്കർ സമ്മാനങ്ങൾ, ആർതർ സി ക്ലാർക്ക് അവാർഡ്, ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക പ്രൈസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ബഹുമതികളും അറ്റ്‌വുഡിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Alas Deyan Mclain
Webstories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/literature.html