ലോകപ്രസിദ്ധ ഫൊട്ടോഗ്രഫർ സ്റ്റീവ് മക്കറിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ – Steve McCurry, www.stevemccurry.com

american-photographer-steve-mccurry content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-literature 2hqs8933v5fvuuuh9veipd7iu9 skood984cmiqpjq5bb8qqo7rv content-mm-mo-web-stories-literature-2024

ലോകപ്രസിദ്ധനായ അമേരിക്കൻ ഫൊട്ടോഗ്രഫറാണ് സ്റ്റീവ് മക്കറി

Image Credit: Steve McCurry, www.stevemccurry.com

1950 ൽ ജനിച്ച മക്കറിയുടെ കരിയർ ഈ ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.

Image Credit: Steve McCurry, www.stevemccurry.com

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ മക്കറി നൽകുന്നു.

Image Credit: Steve McCurry, www.stevemccurry.com

ഒരു പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് മക്കറിയുടെ അഭിനിവേശം ഫൊട്ടോഗ്രഫിയിലേക്കു മാറിയത്.

Image Credit: Steve McCurry, www.stevemccurry.com

അങ്ങനെ മക്കറി 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഫൊട്ടോഗ്രഫർമാരിൽ ഒരാളായി.

Image Credit: Steve McCurry, www.stevemccurry.com

നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മക്കറി, ധാരാളം പ്രദർശനങ്ങളും നടത്തി.

Image Credit: Steve McCurry, www.stevemccurry.com

വേൾഡ് പ്രസ് ഫോട്ടോ അവാർഡ് അടക്കം അഭിമാനകരമായ അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Steve McCurry, www.stevemccurry.com