അവർ നന്മ വിളമ്പുകയാണ്

രുചിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ നൻമ. ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തോ പോലെയാണ്

https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 5vh9fbn3dv6o9hkuc00jgc1r2s web-stories 146t7n5korsnse9hlk888h0jkp

സമൃദ്ധിയിൽ അവർ 28 വനിതകളുണ്ട്

ദിവസവും ഇതൊരു കല്യാണ വീട്ടിലെ കലവറ പോലെയാണ്.

അടുക്കള ഇന്ന് ഒരു തൊഴിലിടമല്ല; അവരുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ്

അടുക്കളയിൽ എപ്പോഴും പാചകം. നൂറു കണക്കിന് ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു വയറു നിറച്ച് ഊണു തരാം

എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണു സമൃദ്ധി നൽകിയത്

10 രൂപയ്ക്ക് എന്തു കിട്ടുമെന്നു ചോദിക്കുന്നവരോട്

അവരുടെ മനസ്സിലെ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മുടെയും സന്തോഷം