ചില പണിമുടക്ക് ദിന കാഴ്ചകൾ

pdd47f2ea7jpmeriadodvilqm https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 5m6s8tffb0nds1dorlmj0acumr web-stories

പണിമുടക്കിന്റെ ആദ്യദിനം കേരളം പൂർണമായി അടഞ്ഞുകിടന്നു

ഗതാഗത, ബാങ്കിങ് മേഖലകളെ പണിമുടക്കു ഭാഗികമായി ബാധിച്ചു

രണ്ടാം ദിനം കടകൾ തുറന്നു

വിവിധയിടങ്ങളിൽ അക്രമസംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു