സൗഹൃദം നിറച്ച് ഇഫ്താർ വിരുന്ന്

https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features web-stories 142if5ekc1l95sboin93bh2c0f 1uvbbh66iiv0uqfuudusqdf1cj

സ്പൂണിൽ കോർത്ത ആദ്യത്തെ ഈന്തപ്പന്തം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനു തന്നെ നൽകുന്നു

ഇഫ്താൽ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനൊപ്പം സെൽഫിയെടുക്കുന്ന മഹിള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ.

വി.ഡി. സതീശൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താൽ വിരുന്നിൽ നിന്ന്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താൽ വിരുന്നിൽ നിന്ന്.

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html