വാനവും ഭൂമിയും കാത്തിരുന്ന പൂരം

https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 3pdbhes8kemj38qpfcl4dj1chi 38lseoktcb0cubd8g3hq44rjc5 web-stories

ആവേശപ്പൂരത്തിന്റെ നിറവിലാണ് തൃശൂർ നഗരം

ജനമായിരുന്നു പൂരത്തിന്റെ മുഖം. പൂരം ആ മുഖം വീണ്ടെടുത്ത കാഴ്ചയാണ് തൃശൂരിൽ

എല്ലാം തികഞ്ഞ പൂരഘോഷത്തിനായുള്ള രണ്ടു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് വിരാമമായത്

ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ചക്കാരുണ്ട് പൂരത്തിന്റെ തൃശൂർ പൂമുഖത്ത്.

മഴമേഘങ്ങൾ ആശങ്കയുണർത്തുന്നെങ്കിലും പൂരം പൊടിപൂരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തൃശൂരുകാർ.