ഭീതിവിതച്ച് മേഘവിസ്ഫോടനം

1ihenas7abcemjmd8uu4nu8a8t https-www-manoramaonline-com-web-stories qsjupnk132hatqct3d34p48ac https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features kottayam-rain-webstory https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022

ദുരിതം പെയ്തിറങ്ങിയ രാത്രി. മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും

പാലം തൊട്ട് മീനച്ചിൽ, മണിമല ആറുകൾ; വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീതിയിൽ കോട്ടയം ജില്ല

റോഡുകളിൽ വെള്ളം; തടസ്സം

ശരാശരി ഒന്നര അടിയോളം വെള്ളം മീനച്ചിൽ, മണിമല ആറുകളിൽ ഉയർന്നു