രാരീരം

https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 52b0n1kqghua38bm36h3ehs067 45h25bfncbhghulrlgas9svttn web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022

തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനെത്തിയ ഗായിക കെ.എസ്. ചിത്ര സദസിലെ കുട്ടിയെ എടുത്തു താലോലിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനെത്തിയ ഗായിക കെ.എസ്. ചിത്ര സദസിലെ ആരാധകർക്കെ‍ാപ്പം.

ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ്ഖാനിൽ ഗായിക കെ.എസ്.ചിത്ര സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ

ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനെത്തിയ ഗായിക കെ.എസ്. ചിത്ര പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർക്കെ‍ാപ്പം.

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html