മഴയത്തും വെയിലത്തും വർണക്കുട

https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 3l4e339fg01t24k6460kvuf6ja 3t8idff735p52gbpnottc2jf7t web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022

മഴ നിർത്താതെ പെയ്തതോടെ കുടയ്ക്കാണ് കോളടിച്ചത്

ഇതുവരെ വീടിന്റെ മൂലയ്ക്കു ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടന്ന കുടയെ പെട്ടെന്നാണ് ആളുകൾ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്

മഴയിലെ കുടക്കാഴ്ചകൾ

മഴമാറി വെയിൽ കനത്തതോടെ കൂട ചൂടാതെ നടക്കാൻ പറ്റാതായി

മഴ കനത്തതോടെ കുട വിപണിയും ഉണർന്നു

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html