ഇർഫാന്റെ മിനിയേച്ചർ വാഹനലോകം

https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 5pln94676osg184ruiqlebearh 38tribf9s28eodulu2gh4rjv1j web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022

ഇർഫാന്റെ മിനിയേച്ചർ വാഹനലോകത്തിലെ കൗതുക കാഴ്ചകൾ കാണാം.

Image Credit: Sameer A Hameed

കണ്ണൂർ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ചിനു സമീപത്തെ കരിയാമ്പത്ത് വീട്ടിൽ ഇർഫാന് സ്വന്തമായി ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങളുണ്ട്.

Image Credit: Sameer A Hameed

ഇർഫാൻ സ്വന്തമായി നിർമിച്ച മിനിയേച്ചറുകളാണ്.

Image Credit: Sameer A Hameed

അതിവിദഗ്ധമായി അതേ രൂപത്തിൽ പകർത്തിയ വാഹനങ്ങൾ വെറും കാഴ്ച വസ്തുവല്ല. ഇവയെല്ലാം വീട്ടിൽ പറപറക്കും.

Image Credit: Sameer A Hameed

റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച്നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന വാഹനങ്ങളും ഇർഫാൻ നിർമിച്ചവയുമുണ്ട്.

Image Credit: Sameer A Hameed
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html