ചിരി–മഴ പരേഡ്!

48me28cv10tuvqr9ijtlq4neg2 https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 5eq9gisvg450552g87lrjl8a3s web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡിന്റെ മുന്നൊരുക്കത്തിനായി അണിനിരന്ന വനിതാ പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ ചിരി പങ്കിട്ട നിമിഷം.

Image Credit: Russell Shahul

‌ തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡിന്റെ മുന്നൊരുക്കത്തിനായി അണിനിരന്ന വനിതാ പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ.

Image Credit: Russell Shahul

മഴയത്തും വീറോടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡ് റിഹേഴ്സല്‍.

Image Credit: Harilal

മഴയത്തും വീറോടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡ് റിഹേഴ്സല്‍.

Image Credit: Harilal

കണ്ണൂർ പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡ് റിഹേഴ്സലിനിടെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ.

Image Credit: Harilal

കണ്ണൂർ പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡ് റിഹേഴ്സലിനിടെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ.

Image Credit: Harilal

കണ്ണൂർ പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡ് റിഹേഴ്സലിനിടെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ.

Image Credit: Harilal

കണ്ണൂർ പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡ് റിഹേഴ്സലിനിടെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ.

Image Credit: Harilal
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html