ചരിത്രം വഴിമാറി

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 63inipo90o010lu87jtapro5hn 66sbn97vckrk26k3jk6cnv3p6t https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022 chala-boys-only-govt-school-becomes-mixed-school

സൂപ്പർ താരങ്ങളായി 13 പെൺകുട്ടികൾ

ചാല സ്കൂൾ ഇനി ആൺപള്ളിക്കൂടം അല്ല

ചരിത്ര നിമിഷത്തിന്റെ ഓർമക്കായി 13 പേരും വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടാണ് പുതിയ അധ്യയനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്.

നീണ്ട കാലത്തെ ചരിത്രം തിരുത്തി പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം നേടിയെത്തിയ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവുമെത്തി