ആവേശത്തിൽ ആരാധകർ

https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 1cv290sg5muk22o6jbv4sdped8 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022 47air615mcm9caqi514q386b3a

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള 20–20 മത്സരത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മ. വിമാനത്താവളത്തിനു മുന്നിൽ ആരാധകർ സ്വീകരിക്കാൻ തടിച്ചു കൂടി

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള 20–20 മത്സരത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വിമാനത്താവളത്തിനു മുന്നിൽ ആരാധകർ സ്വീകരിക്കാൻ തടിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ.

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള 20–20 മത്സരത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വിമാനത്താവളത്തിനു മുന്നിൽ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയ ആരാധകരുടെ ആവേശം.

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള 20–20 മത്സരത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം അംഗങ്ങൾ.

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള 20–20 മത്സരത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം അംഗങ്ങൾ.

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html