വിയർപ്പിച്ചു... അരിക്കൊമ്പൻ!!

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features arikomban-mission-tamil-nadu 5548iu6l70t965j3eqsaf1hcqb https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2023 5f2i70ijd7rbh97b9d5th2853

അരിക്കൊമ്പൻ സുരുളിപ്പട്ടി ഭാഗത്തേയ്ത്തേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നതറിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങോട്ടുപോകുന്നു.

Image Credit: Reju Arnold

അരിക്കൊമ്പനെ മെരുക്കാൻ എത്തിച്ച കുങ്കിയാനകളായ മുത്തു, സ്വയംഭൂ, ഉദയൻ.

Image Credit: Reju Arnold

സുരുളിപ്പട്ടി ഭാഗത്തേയ്ത്തേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെ അരിക്കൊമ്പൻ കഴിച്ചിട്ടുപോയ ചക്കയുടെ അവശിഷ്ടം.

Image Credit: Reju Arnold

അരിക്കൊമ്പൻ സുരുളിപ്പട്ടി ഭാഗത്തേയ്ത്തേയ്ക്ക് വന്നതിനെ തുടർന്ന് സുരുളിവെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞപ്പോൾ.

Image Credit: Reju Arnold

അരിക്കൊമ്പന്റെ സഞ്ചാരപാത അറിയാൻ റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

Image Credit: Rijo Joseph