ബലിതർപ്പണം

content-mm-mo-web-stories karkidaka-vavu-bali 3t0lji64a17deublf59s00kt89 content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 7mdldddc85ofli94dcs3dkio56

തിരുവല്ലം പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിൽ വാവുബലി തർപ്പണം

Image Credit: ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസ് ∙ മനോരമ

കർക്കടകവാവു ദിനത്തിൽ കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ വാവുബലി തർപ്പണം നടത്തുന്നവർ.

Image Credit: ഹരിലാൽ ∙ മനോരമ

മണ്ണടി കാമ്പിത്താൻ കടവിൽ നടന്ന ബലിതർപ്പണത്തിന് എത്തിയവർ.

Image Credit: അരുൺ ജോൺ ∙ മനോരമ

തിരുമുല്ലവാരത്ത് ബലിതർപ്പണത്തിനെത്തിയവർ.

Image Credit: അരവിന്ദ് ബാല ∙ മനോരമ

വെട്ടൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിതർപ്പണത്തിന് എത്തിയവർ.

Image Credit: മനോരമ

ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായ ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറം.

Image Credit: മനോരമ