നികിത

6i8d5cl67d75bbblktu60aadko 7arejodbvq95tq888b3tbo6po2 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-movies

2002 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹായ്‌ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം

Image Credit: Instagram

ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകനായെത്തിയ കൈയ്യെത്തും ദൂരത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തി

Image Credit: Instagram

2003 ൽ റിലീസ് ആയ കുറുമ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴിൽ അരങ്ങേറ്റം

Image Credit: Instagram

ബസ് കണ്ടക്ടർ,ഭാർഗവചരിതം,ഡാഡികൂൾ, എംഎൽഎ മണി,കനൽ എന്നിവ പ്രധാന മലയാള ചിത്രങ്ങൾ

Image Credit: Instagram
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/movies.html