ചാന്ദിനി പ്രകാശ്

web-stories un8gjf6bq6frh7f172q2hfu01 https-www-manoramaonline-com-web-stories-movies 160pi77c4cjqcdsdah8rulpjhi

ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്

Image Credit: chandhiniprakash / Instagram

പ്രിയമാനവൾ എന്ന തമിഴ് സീരിയലിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം

Image Credit: chandhiniprakash / Instagram

രാജ റാണി, ശരവണൻ മീനാച്ചി, കാട്രിൻ മൊഴി എന്നിവ പ്രധാന സീരിയലുകൾ

Image Credit: chandhiniprakash / Instagram

ജോഡി നമ്പർ വൺ സീസൺ 8 ന്റെ മത്സരാർത്ഥിയായി ജനശ്രദ്ധ നേടി

Image Credit: chandhiniprakash / Instagram
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/movies.html