സംയുക്ത കാർത്തിക്

2ero665b6sogui48mt70ljae5f web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-movies-2022 1rrvql85thv6jjlsvabp5g24hn https-www-manoramaonline-com-web-stories-movies

മോഡലിങ്ങിലൂടെ കരിയർ ആരംഭിച്ചു

Image Credit: samyuktha_shan / Instagram

2007 ൽ മിസ് ചെന്നൈ ആയി

Image Credit: samyuktha_shan / Instagram

2019 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഓളു എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിൽ എത്തി

Image Credit: samyuktha_shan / Instagram

ചന്ദ്രകുമാരി എന്ന സീരിയലിലൂടെ ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം

Image Credit: samyuktha_shan / Instagram
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/movies.html